Polityka prywatności

Certyfikat SSL 

Dla bezpieczeństwa Państwa danych sklep zeroplastiku.pl posiada certyfikat SSL który gwarantuję zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Certyfikaty potwierdzają wiarygodność stron internetowych oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną WWW a komputerami osób ją odwiedzających. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny lub adres IP, zawierają informacje o właścicielu domeny, jego adresie itp.

Ochrona danych

Dane osobowe przekazywane przez naszych klientów są przetwarzane przez firmę:

Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o.o.
ul. Pazińskiego 11/5,
04-643 Warszawa
NIP: 9522134891
Regon: 360818523

Wszystkie powierzone nam dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail) będą przetwarzane wyłączenie w celach realizacji zamówień oraz przekazywania drogą elektroniczną informacji handlowych przez firmę Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o.o. (jeżeli wyrazisz zgodę).

Każdy zarejestrowany klient ma prawo dostępu do swoich danych za pośrednictwem sklepu zeroplastiku.pl. Posiada możliwość ich zmiany lub poprawy. Dostęp do Panelu Klienta jest możliwy wyłączenie dla zarejestrowanych klientów i zabezpieczony hasłem nadanym przez Klienta w trakcie rejestracji konta.

Powierzone nam dane są zabezpieczone i przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa:

  1. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  2. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Polityka plików cookies

Na temat polityki plików cookies przeczytasz TU