Reklamacje

Procedura składania reklamacji

1.  Reklamację należy zgłaszać pisemnie (e-mail, list), natychmiast po stwierdzeniu wady lub uszkodzenia towaru.

2.  Wypełniony protokół reklamacji powinien zawierać:

  • Dane adresowe i kontaktowe reklamującego.
  • Nazwę reklamowanego produktu, cenę i datę zakupu.
  • Dokładny opis wady lub uszkodzenia łącznie z informacją, w jakich okolicznościach powstało.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu sprzedaży (Faktura VAT, Paragon).

4. Reklamowany produkt razem z  wypełnionym protokołem reklamacyjnym i dokumentem sprzedaży należy przesłać na adres siedziby firmy w celu wydania opinii przez nasz dział serwisowy.

Pobierz: zgłoszenie_reklamacyjne_zeroplastiku
5. Koszt przesyłki uszkodzonego lub wadliwego produktu do serwisu pokrywa reklamujący. Zastrzegamy że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, o decyzji klient zostanie poinformowany drogą pisemną (e-mail, list). W przypadku decyzji pozytywnej, klient otrzyma naprawiony produkt a w przypadku braku możliwości naprawy, nowy egzemplarz reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy.

7. Koszty po reklamacyjnej przesyłki zwrotnej do klienta pokrywa firma Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o.o.

Dane do wysyłki

Instytut Żywienia Świadomego Sp. z o.o.
ul. Pazińskiego 11/5,
04-643 Warszawa